Hello World! Tillåt innehåll?

Författare - Mitt namn är Björn Lindholm och det här är min hemsida.

Bj_2006Bj_aussi_LI (52K)

Jag har försökt att skapa en sida med de ämnesområden som är mina stora intessen. Kanske övernstämmer något eller några med dina intressen.

Navigering till de olika avsnitten sker från innehållsförteckningen till vänster.

Sidans utformning - För varje rubrik i innehållsförteckningen visas en övergripande beskrivning på denna plats.

I de övergripande beskrivningarna finns sedan länkar till olika mer detaljrika avsnitt, som alla öppnas i egna fönster och som i de flesta fall har egna navigatorer (innehållsförteckningar).

Bilderna - Bilden över riddarfjärden i huvudet ovan är fotograferad från Västerbron.

Stockholmsbilderna är Kungsträdgården med körsbärsträden i full blommning, den stora Magnolian i Vitabergsparken och af Chapman i blå timmen.

Släktmodell

Jag har skapat en domänmodell avseende ämnet genealogi. Min förhoppning är att den ska kunna vara till nytta för personer som bygger databaser och program för släktforskning. Jag har sedan fortsatt och utifrån domänmodellen tagit fram en datamodell.

Se vidare sida för släktforskning.

Domänmodellen finns även i en Engelsk variant. Det är både en grafisk modell och en detaljerad beskrivning.

Min släkt

Delar av resultat från min släktforskning, i nuläget olika anor har jag visat på sidan för släktforskning

Framöver tänker jag mig även av visa stamträd för flera olika utvalda anor, förutom de som visas för nuvarande.

Länkar

\

Det finns många sidor på nätet som har bra länkar till andra sidor om släktforskning. Jag har därför valt att endast lägga ut två.

Den första är till Sveriges Släkforskarförbunds sida "Rötter" som är mycket bra och har många länkar vidare.

Den andra är till en site som kan översätta latinska datum.

Domän- och datamodellering är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Kopplat till detta är mitt intresse även stort för kravspecificering.

Domän- och datamodellering

Domän- och datamodellering är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Kopplat till detta är mitt intresse även stort för kravspecificering.

Jag har skapat en egen sida för domänmodellering och datamodellering där jag utvecklat mer i detalj vad jag tycker det handlar om och vad som är viktigast.

Där finns även två exempelmodeller kopplat till verksamheten genealogi. Det ena är en domänmodell och det andra en datamodell. Modellerna är kopplade till varandra på det sättet att datamodellen har tagits fram med domänmodellen som grund.

Jag tycker bl a om att resa och samlar på världsarv. Här är länken till UNESCOs världsarvslista.

Världsarv Sverige

I Sverige finns för närvarande 15 stycken världsarv. Många är värda ett besök. Själv har jag besökt alla utom tre. Här är länken till de Svenska världsarven.

Bilder från världsarv

Jag har på denna länkade sida sparat ett antal bilder från olika världsarv.

Från början utbildade jag mig till elektronikingenjör. Jag har dock aldrig arbetat inom det området utan beslöt mig tidigt för att börja med datateknik. Däremot har jag under många år haft elektronik som hobby.

På min sida med Elektronik-scheman har jag samlat ett antal ritningar och beskrivningar.

Bullandö

Bullandö är en halvö i Värmdö kommun, belägen ca 4 mil rakt öster ut från Slussen i Stockholm. Där har vi vårt sommarhus. Det är en vacker liten halvö med nära till havet. Där finns ett rikt djurliv. Efterföljande länk visar en del av djurlivet på Bullandö.

Bullandös historia

Bullandö har förändrats mycket över tiden. Hur detta har skett visas i en sida som heter Bullandö förr i tiden.

Bullandö idag

Bullandö idag är en vacker halvö med många fritidsboende. Det är även en marina och en mötesplats för människor med restaurang, glassbar och affär. Restaurangen har ett bra läge med sol långt in på kvällen. Mer detaljer via länken Bullandö idag.

Fåglar på Bullandö

Det finns gott om fåglar och fågelarter på Bullandö. En del fåglar stannar året runt medans andra mest syns på sommar, vår eller höst. Sedan finns det en del arter som endast passerar förbi ganska snabbt. På denna länkade sida Fåglar på Bulland finns 65 arter som jag sett och fotograferat och som du kanske också sett eller kan få syn på.

Bullandö Marina

På Bullandö i södra ändan ligger en av Sveriges största marinor, Bullandö Marina. Därifrån är det nära ut till Stockholms vackra skärgård. Eftersom Bullandö ligger rakt öster ut från city, är det lätt att endera ta sig norr ut eller söder ut.

Vid Bullandö Marina finns även Bullandökrogen, en affär och en bensinmack. Bullandö har också en glassbar eller glassfabrik som den kallas och en mindre klädesaffär.

Bullandö Samfällighetsförening

Här finns en länk till Bullandö Samfällighetsförening.

Löpa på Bullandö

Att löpa eller jogga på Bullandö passar mycket bra och är något som många gör. Bullandö är inte så stort, men räcker om du vill springa några kilometer, ja kanske även fem sex. Vill du springa längre är det bara att fortsätta till angränsande Älvsala. Då är det lätt att springa en mil eller mer.

Idag är det många som springer med en GPS eller använder en mycket bra app till telefonen som heter RunKeeper. Vill du däremot planera din löpning i förväg, kanske den enkla karta som jag skapat kan vara till nytta. Här är länken till Löpkarta Bullandö.

Muralmålningar

Muralmålningar har alltd varit facinerande att se på speciellt när de är stora och omfattande. En del består endast av olika mönster och kan vara vackra, men inte så intressanta. Är de däremot innehållsrika och beskriver personer eller liknande kan de vara både roliga och vackra. Under denna sida har jag samlat ett antal Muralmålningar etc.

Gott och blandat

Detta är en sida med diverse olika saker som jag inte tycker hör hemma under de andra rubrikerna. Jag har kallat det Gott och Blandat bara. Gott där för att vissa delar kanske kan vara användbara. Blandat därför att sidan verkligen kommer att innehålla en blandning av olika saker.

Till att börja med blir det lite foton på olika saker som jag träffat på. Dessutom en del praktiska påhitt.

Svalbard

För ett antal år sedan besökte jag och delar av familjen Svalbard. En fantastisk ö-värld med intressanta djur. Svalbard ligger verkligen långt norrut. Den nordligaste delen ligger på nästa 81 graders nordlig breddgard. Se på jodgloben nedan.

Glob (437K)

Svalbard kallas på globen för Spetsbergen. De nordligaste delarna ligger under knappen som håller fast globen upptill :-O . Jag har här skapat ett bildgalleri med några bilder från vår resa till Svalbard.

Nyheter

»2024-05-30»

Uppdaterat sida om fåglar på Bullandö.

»2024-04-28»

Nytt huvudavsnitt i navigatorn om Muralmålningar.

»2024-04-21»

Ny ana under Värmlandsrötter - Ingrid Nilsdotter med ättlingar. Över 400 personer.

»2024-04-14»

Stamträden under Gräsörötter uppdaterade med ca 600 nya personer.

»2024-04-07»

Ny ana under Värmlandsrötter - Olof Nilsson med ättlingar. Över 800 personer.

»2023-03-31»

Stamträdet för Daniel Stark i Väsby uppdaterat med ca 180 nya ättlingar.

»2024-03-24»

Uppdaterat min mors antavla med 7 nya anor.

»2023-03-17»

Stamträdet för Olof Ersson i Uppland uppdaterat med ca 250 nya ättlingar.

»2024-03-10»

Ny ana under Bergslagsrötter - Jöns Puuroinen Bure med ättlingar.

»2024-03-04»

Dokument om Viken har fått kompletteringar med nya släktingar på bl a nummer 4, 6, 7, 20, 49, 56, 59, 74, 103 och 107 plus flera ättlingar till Väsbyborna

»2024-02-24»

Ytterligare 3 bergslagsanorna (de sista i listan) har kompletterats med fler ättlingar.

»2024-02-19»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavla på morssidan med 2 nya anor.

»2024-02-16»

Ytterligare 7 bergslagsanorna har kompletterats med fler ättlingar.

»2024-02-08»

De första 6 bergslagsanorna har kompletterats med fler ättlingar.

»2024-01-22»

Uppdaterat min mors antavla med 16 nya anor.

»2024-01-13»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavla på farssidan med 4 nya anor.

»2023-12-23»

Ny ana under Upplandsrötter - Erik Larsson med ca 650 ättlingar.

»2023-12-02»

Uppdaterat stamträd för Anders Månsson, Bengt Andersson och Påul Nilsson i Kullen med ca 600 nya ättlingar.

»2023-11-28»

Uppdaterat stamträd för Claes Hansson född 1670 med ca 100 nya ättlingar.

»2023-11-20»

Uppdaterat stamträd för Nicklar Jacobsson född 1674 med ca 300 nya ättlingar.

»2023-11-10»

Uppdaterat stamträd för Pehr Jönsson född 1691 med ca 200 nya ättlingar.

»2023-11-10»

Uppdaterat stamträd för Pehr Jönsson född 1691 med ca 200 nya ättlingar.

»2023-11-03»

Ny elektronik-konstruktion - släpkontakt-testare.

»2023-11-02»

Uppdaterat stamträd för Jon Olsson smed med ca 500 nya ättlingar.

»2023-10-01»

Två nya eloktronik-konstruktioner inklusive scheman.

»2023-08-24»

Uppdaterat min mors antavla med 5 nya anor.

»2023-08-17»

Sidan Bullandö förr i tiden har uppdaterats.

»2023-04-03»

Mera Viken med kompletteringar på nummer 1, 10, 12, 16, 19, 23, 24, 30, 35, 39, 44, 62 och 101. Dessutom nytt avsnit om ättlingat till anor i Väsbys olika byar.

»2023-03-16»

Dokument om Viken har fått ytterligare kompletteringar med nya släktingar på bl a nummer 1, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 30, 35, 39 och 48

»2023-01-28»

Stamträdet för Olof Ersson i Uppland uppdaterat.

»2022-12-11»

Rötter från Finnerödja tillagt med ca 1000 släktingar.

»2022-10-10»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavla på morssidan med 8 nya anor.

»2022-10-05»

Dokument om Viken har fått ytterligare kompletteringar med nya familjer och ca 40 nya släktingar på bl a nummer 34, 45, 53, 77, 88 och 101

»2022-08-08»

Dokument om Viken kompletterat med nya familjer och släktingar på bl a nummer 5, 11, 35, 37-38, 42, 48, 50 och 87

»2022-05-24»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavlor på fars- och morssidan med 11 nya anor.

»2022-04-24»

Smärre uppdateringar avseende beskrivningar av Bullandö.

»2022-04-22»

Ny anor till Sissa Andersdotter 1769 - i dokumentet Härslöv.

»2022-03-15»

Ny anor med stamträd - Nicklas Jacobsson och Karna Jönsdotter - under Härslöv- & Glumslöv-rötter.

»2022-03-01»

Nytt stamträd för anan Lars Svensson med över 500 ny ättlingar. Under Rötter på Kullahalvön.

»2022-02-18»

Ny ana Ebbe Pålsson under Härslöv- & Glumslöv-rötter.

»2022-01-12»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavla på farssidan med 16 nya anor.

»2021-12-20»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavla på morssidan med 4 nya anor.

»2021-12-15»

Dokument om Viken kompletterat med nya släktingar på nummer 29, 39, 40,44,70 och 72

»2021-11-09»

Duvhök - ny bild under fåglar Bullandö

»2021-09-20»

Ny bilder på hamnen i dokument om Viken.

»2021-06-14»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavla på morssidan med ett 7 nya anor.

»2021-05-19»

Nya anor från Ven, Sivert Jönsson med hustru Kirsten Kiealsdotter. Plus ca 150 nya ättlingar.

»2021-04-25»

Uppdaterat dokumentet Lerberget med släkten Sjösten.

»2021-04-15»

Uppdaterat min fars antavla med bl a några nya anor.

»2021-04-09»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas antavlor, både på fars- och morssidan med ett antal nya anor.

»2021-03-31»

Uppdaterat dokumentet Viken med Öresunds lotssällskap, lotsar 1872 och Paul Jönska gården.

»2021-03-27»

Uppdaterat dokument om Lerberget med detaljer om stormen 1902.

»2021-03-18»

Uppdaterat min svåger Bo Månssons antavla på hans fars sida.

»2021-03-17»

Ett nytt dokument om de äldsta anorna på Kullahalvön finns under rubriken "Rötter på Kullahalvön".

»2021-03-03»

Uppdaterat min fru Anna-Lenas fars (Tures) antavla med 19 nya anor. De flesta från ön Ven.

»2021-03-01»

Uppdaterat dokument om "Härslöv och Ven" med nya släktingar från Ven.

»2021-02-25»

Ny berömd släkting till min fru - skådespelaren Sven Wollter.

»2021-02-11»

Uppdaterat dokumentet Viken med ca 40 nya släktingar plus Banckagården och en sjömansrulla.

»2021-01-12»

Uppdaterat sidan med mina DNA-resultat. Förfinat mt-DNA

Några Stockholmsbilder

  • Kungs-trädgårdenKungs-trädgården  • SkeppsbronSkeppsbron  • af Chapmanaf Chapman

Släktforskning
Domänmodellering
Världsarv
Elektronik
Djurliv på Bullandö
Fåglar på Bullandö
Bullandö förr i tiden
Bullandö idag
Muralmålningar
Muralmålningar i Barcelona
Svalbard
Gott och blandat
Anna Persdotter Pehr Hagström Brita Hansdotter Anders Hansson Eric Andersson Källor
Domänmodell Genealogie Beskrivning Genealogi Detaljer Genealogi Domain model Genealogy Domain model details Genealogy Datamodell Genealogie Detaljer Datamodell Genealogi Arne Lindholm Sonja Lindholm (Eriksson) Björn Månsson Svea Månsson (Nilsson) Berömda släktingar Berömda släktingar DNA och Släktforskning DNA träff i Hällefors DNA träff i Hällefors 2 DNA träff i Hällefors 3 DNA träff i Finnerödja DNA träff i Sunne DNA träff på Gräsö DNA träff i Ärentuna Nyed-träff 1 Nyed-träff 2 Norra Råda-träff Norra Råda-träff 2 Nås-träff Säfsnäs-träff Ljusnarsberg-träff DNA och Släktforskning Sigfrid Larsson 1610-1675 Anders Andersson Skotte 1570 Tomas Andersson Heiloinen 1590 Hinrik Werri Simon Göransson Mats Jönsson Lankinen Nils Nikarainen Jakob Puttoinen Finne 1535
Anders Honkainen 1530
Per Nilsson i Jeppetorp
Jakob Bertilsson 1600-1661
- Gränsjön & Lövåsen med släkt
- Sången & Käxtjärn med släkt
Nils Knutsson 1620-1663
Mats Matsson 1599-1681
Sigfrid Matsson 1590-1674
- Erik Körning död 1595
- Anders Gudmundsson 1619-1696
- Tomas Göransson 1630 - 1731
Anna Herrström (Magnusson) Ture Herrström Claes Hansson 1670-1739 Sivert Jönsson Jonas Lind Jon Olsson Ebbe Pålsson Pehr Jönsson Nicklas Jacobsson Härslöv och släkten Herrström Bengt Andersson Jöns Åkesson Per Killberg Anders Månsson Christian Lundgren Lerberget och släktingar där Viken och släktingar där Tinkarp & Gravarna Äldsta anorna på Kullahalvön Jöns Svensson Smed Lars Svensson

Domain model genealogy in english

Domain model genealogy details in english