Ljusnarsberg-träff


Stefan Holmberg och jag har gemensamma anor från Ljusnarsberg i Örebro län. Det är "Per" Petter Åkerström 1737-1778 och hustru Elisabet Ersdotter 1735-1795. Genom kontakt med Anette Gundhus, dotter till Stefan Holmberg, och jämförande av anor kunnde vi se att det måste vara dessa anor.


Likheten i DNA med Stefan Holmberg är 8,38 cM (centiMorgan) i autosoma kromosom nummer 10.


Jag har även en identisk DNA-träff emot Stefans bror Harry Holmberg och vidare en träff emot Stefans halvsyster Ingela Bengtsson. Träffen emot Ingela är betydligt mindre, 2,54 cM i kromosom nummer 10. Men träffen ligger inom samma intervall som för Stefan och Harry. Detta gör att det bör peka på samma anor.


Holmberg


Som syns går det tillbaka 6 generationer. Vi är alltså pysslingbarn.

LÄNKAR till: Min hemsida och Min hemsida för släktforskning