Sunneträffar


Marcus Boman och jag har gemensamma anor i Sunne. Det är en Mats Larsson 1722-1792 och hustru Kerstin Pärsdotter 1726-1773. Genom kontakt med Marcus och jämförande av anor kunnde vi hitta den gemensamma anan (anorna).


Likheten i DNA är 34,09 cM (centiMorgan) i autosoma kromosom nummer 4. Likheten i DNA med Marcus mor M Boman är 55,01 cM. Marcus och jag har även en likhet i kromosom nummer 16 på 8,25 cM. Den likheten finns inte emot hans mor. Den måste alltså kopplas till hans far.


Marcus


Som syns går det för Marcus del tillbaka 8 generationer och för min del 7. Det är ganska många generationer och i tid (mitten 1700-tal).

LÄNKAR till: Min hemsida och Min hemsida för släktforskning