Hello World! Tillåt innehåll?


Muralmålningar


Muralmålningar eller väggmålningart är konstnärliga målningar som ugör en integrerad del av av ett rum eller en byggnad. Även fasta målningar på fasader kallar muralmålningar. Muralmålningar är samtidigt en form av arkitekturutsmyckning som antingen kan nyttja väggens platthet eller skapa intrycket av en ny yta.

Denna sida tar endast upp målningar och utsmyckninga av fasader på byggnader eller liknande. Utsmyckningarna kan vara målningar eller gjorda av andra material.

Initialt tas Barcelona upp på denna sida.