Hello World! Tillåt innehåll?

Domänmodellering

Jag har på denna sida lagt upp en beskrivning av hur domänmodellering skulle kunna gå till. Beskrivningen är inte så lång, så den borde vara relativt enkel att ta till sig hoppas jag. Den borde därför inte heller avskräcka någon som vill börja modellera, men inte tidigare har gjort det.

\

I beskrivningen har jag även tagit upp frågan om varför det kan vara bra att ta fram domänmodeller.

Vidare har jag till detta lagt upp en exempelmodell över verksamhetsområdet genealogi - släktforskning.

Datamodellering

Här finns en beskrivning av hur datamodellering kan gå till. Beskrivningen är gjord med en del i de fall det finns en domänmodell att utgå ifrån och en del när inte så är fallet och vi börjar från början. I slutet finns tre steg som är gemensamma oavsett inledande steg.

Till beskrivningen finns även en exempelmodell över området genealogi - släktforskning.