Norra Råda-träff 2


Sven-Erik Olsson och jag har gemensamma anor i Norra Råda och närmare bestämt i Sundsjön. Sundsjön ligger i Värmland mitt emellan Hagfors och Lesjöfors. Det är en Kristoffer Jönsson Honkainen 1593-1663 och hustru Margita Persdotter 1590-1641. Genom kontakt med Sven-Erik och jämförande av anor kunnde vi se att det bl a måste vara dessa anor, men det kan även vara flera och en närmare relation kan finnas som vi ännu inte hittat.


Likheten i DNA är 13,15 cM (centiMorgan) i autosoma kromosom nummer 22, samt 5,89 cM (centiMorgan) i autosoma kromosom nummer 11.


Sven-Erik


Som syns går det tillbaka 10 generationer. Det är många generationer och i tid början av 1600-talet.

LÄNKAR till: Min hemsida och Min hemsida för släktforskning