Källor


Jag har försökt att använda mnemotekniska förkortningar för källor, men det kan ibland ändå behövas förtydliganden. På denna sida finns listade olika förkortningar.

Vissa källor exempelvis CD:n Sveriges befolkning 1970 är registrerade i kortform som sv bef 1970.


De senaste åren har jag till många källhänvisningar även kopplat referenser till Arkiv Digidtal, s k AID. AID refererar bl a till sidnummer.


Kyrkböcker


BTF Bilagor till flyttlängder
FB Födelse- och dopbok
FSB Församlingsbok
DB Död- och begravningsbok
HFL Husförhörslängd
IFL Inflyttningslängd
KAT Katekisationslängd
KB Konfirmationsbok
KOM Kommunionlängd
UFL Utflyttningslängd
VB Vigsel- och lysningsbok


Andra källor


BU Bouppteckning
DOM Dombok
GMR Generalmönsterrulla
HGF Hallands genealogiska förening
JB Jordebok
LS Landstaten i Malmö och Kristianstad
ML Mantalslängd
Paradellforskare
Nordisk valongenealogi 1580-1750
av Kjell Lindblom.
ISBN 978-91-637-0417-8, 91-637-0417-X
Bertil I W Kjelldorf
Gustaf Neander
SBL Svenskt Biografiskt lexikon
SMK Svenska män och kvinnor
SN Skånska Nationen
SSK Svenska släktkallendern


Inga källor


Om ingen källa finns angiven beror detta på att jag fått informationen via en eller flera andra släktforskare. Jag har då inte verifierat uppgifterna via någon primär källa ännu. Någon källreferens finns då inte heller från annan forskare.


Det finns idag många forskare som lägger ut sina resultat på nätet vilket är mycket intressant. Det tråkiga är dock att väldigt få lägger ut några källreferenser.