Hello World! Tillåt innehåll?


Världsarv är ofta intressanta ur flera aspekter. Dels kan de vara vacker natur eller också fantastisk kultur och arkitektur. Tycker du om att resa så är världsarv också något bra att kombinera ditt resande med. Det är kanske inte så kul att ha rest till ett ställe, och sedan upptäcka väl hemkommen, att det fanns ett världsarv där.


Nedan, symbolen för världsarv.Jag har på denna sida samlat några världsarv som jag rest till.


Det finns totalt i världen runt 1000 världsarv fördelade på ca 160 länder. De flesta världsarven är kulturella, men ungefär 20% är natur. Flest världsarv har f n;

  • Frankrike
  • Italien som leder med 50 stycken
  • Kina
  • Spanien
  • Tyskland

Det finns även en lista över hotade världsarv. Listan består idag av drygt 40 stycken.

Att de är hotade kan bero på olika faktorer. Några exempel är naturkatastrofer, brist på underhåll eller krig och förödelse.