Gräsöträff


Ewa-Marie Olsson och jag är släkt. Våra gemensamma anor är Mats Hagström 1781 - 1833 och hustrun Anna Pehrsdotter 1785 - 1853. De var båda födda på Gräsö i Upplands norra skärgård.


Likheten i DNA är 40 cM (centiMorgan) och längsta delen är 7,93 cM i autosoma kromosom nummer 10.


Vanessa


Som syns av släktskapstavlan är Ewa-Marie och jag pysslingar.

Exakt samma bit DNA delar jag även med Ewa-Maries dotter Vanessa och fader Sten. Hennes fader Sten Olsson och jag delar dessutom 15,47 cM i kromosom nummer 4. Det är alltså en bit DNA som inte ärvts vidare till hans dotter.LÄNKAR till: Min hemsida och Min hemsida för släktforskning