Norra Råda-träffar


Tomas Larsson, hans far Elov Larsson och jag har gemensamma anor i Norra Råda och närmare bestämt i Sundsjön. Sundsjön ligger i Värmland mitt emellan Hagfors och Lesjöfors. Det är en Kristoffer Jönsson Honkainen 1593-1663 och hustru Margita Persdotter 1590-1641. Genom kontakt med Tomas och jämförande av anor kunnde vi se att det måste vara dessa anor.


Likheten i DNA är 9,20 cM (centiMorgan) i autosoma kromosom nummer 12. Likheten i DNA med Tomas far Elov Larsson är 9,43 cM. En annan intressant sak är att jag även har kopplingar till 2 av Tomas farbröder och där även via kromosom nummer 9 förutom 12.


Jag har vad jag vet endast en koppling till Kristoffer, men Tomas har 7 stycken. Vilken väg DNA:t har tagit vet vi inte, så det behöver inte vara den väg jag beskrivit i släktskapstavlan för Tomas del.


Tomas


Som syns går det tillbaka 11 generationer. Det är många generationer och i tid början av 1600-talet.

LÄNKAR till: Min hemsida och Min hemsida för släktforskning