Löpa, jogga


Centrum för karta är den något tjockare ritade Bullandövägen med Bullandö busshållplats.

Till vänster är Älvsalaområdet med Björksalavägen i centrum och till höger ligger Bullandö.


De heldragna linjerna representerar vägar som är endera asfalterade eller grusade. Streckade linjer markerar stigar som det normalt går mycket bra att springa på.


Mellan "nålarna" som markerats på karta finns avståndsuppgifter. Dessa avstånd är angivna i meter. Eftersom avstånden är uppmätta med en cykel, är de inte exaktare än på ca 10 meter när.


Ett litet streck ut från en väg markerar en annan väg som ej är utritad. Observera att alla sträckor på kartan inte är uppmätta.