Hello World! Tillåt innehåll?

Speltimer


Speltimern är tänkt att kunna användas för olika typer av sällskapspel, typ TP eller liknande frågespel, där deltagarna ska ges lika lång betänketid.

Funktionalitet

 1. En tid väljs med omkopplaren, mellan 10 - 60 sekunder, exempelvis 30 sekunder
 2. Start trycks
 3. När 5 sekunder återstår, (i exemplet alltså efter 25 sekunder) börjar en lysdiod blinka
 4. När tiden så är ute, hörs en kort signal

Teknik

Designen bygger på timerkretsen NE555. Timer nr 1 sätter den långa tiden (5 - 55 sekunder). Timer 2 blinktiden för lysdioden (5 sekunder) och timer 4 tiden som signalen ska höras. Timer 3 sätter lysdiodens blinkfrekvens och timer 5 fekvensen på den signal som ska höras i högtalaren.


Ett klick på schemat ger ett fullskaligt schema i ett nytt fönster.


Enkelt trafikljus


Ett enkelt trafikljus för barn som leker med exempelvis Lego-gator eller liknande. Byggs med timer-kretsen NE555 och logik-kretsarna 7400 (positive NAND-gate) och 7473 (Dual J-K flip-flop).
Blinkande stoppljus


Blinkande rödljus som exempelvis vid en branstation. Två ljus som kan sättas på exempelvis en LEGO-gata. Ett ljus från varje håll. Byggs med timer-kretsen NE555 och logik-kretsarna 7400 (positive NAND-gate).
Snabbast på knappen


Denna krets kan kallas för "Snabbast på knappen" eller "Jeopardy". Det handlar om att avgöra vem som trycker först. Den kan med fördel användas i spel som Jeopardy eller andra sammanhang där det gäller att avgöra vem av deltagarna som trycker först.

Funktionalitet

 1. En person läser exempelvis en fråga och trycker sedan på "Start"
 2. En kort signal hörs och de olika deltagarna kan nu trycka på sina knappar
 3. Varje deltagare har en liten box med en knapp och en lysdiod och lysdioden tänds hos den deltagare som är snabbast

Det gäller att trycka och släppa. Hålls knappen nere händer inget. D v s, tryck till snabbt och släpp.

Till höger i schemat syns inom de streckade rutorna varje deltagares lilla enhet.

Teknik

Designen bygger på ett antal JK-vippor (7474) en vippa är kopplad till varje deltagare. Den som trycker först låser de andras vippor. Det lönar sig inte att hålla knappen nertryckt eftersom vipporna trigas på när knappen släpps (så det går inte att fuska). Två timers (NE555) används för att ge startsignalen. Den första sätter hur lång tid signalen ska låta och den andra frekvensen. De övriga logik-kretsarna är en 4-input AND-gate (7421) och hex-inverterare (7405).


Ett klick på schemat ger ett fullskaligt schema i ett nytt fönster.


Avancerat trafikljus


Detta trafikljus består av två ljus som kan placeras exempelvis i en gatukorsning med ett ljus åt vardera håll. Det fungerar som ett vanligt riktigt trafikljus.

Funktionalitet

 1. Ljusen är från början avstängda
 2. När funktionsomkopplaren (längst ner till vänster) slås till höger startar ljusen
 3. Ett ljus visar då rött medan det andra visar grönt
 4. Efter en stund slår det gröna om till grön/gult och sedan rött
 5. Därefter slår det andra om till röd/gult och därefter till grönt
 6. Efter en stund växlar det igen o s v

Om funktionsomkopplaren istället slås åt vänster startar ljusen med att stå i gulblink.

Teknik

Designen bygger på en timer NE555 som skapar det korta tidsintervallet. Dekadräknaren (7490) skapar sedan det långa intervallet. JK-vipporna är 7473, AND-kretsarna 7408 och hex-inverterarna 7404. Observera spänningsmatningen längst ner till vänster. Inga kretsar ska ha spänning när funktionsomkopplaren står i viloläge.


Ett klick på schemat ger ett fullskaligt schema i ett nytt fönster.