Hello World! Tillåt innehåll?

DNA-test


Jag har som många andra gjort ett DNA-test. Jag gjorde mitt hos Family Tree DNA.

Det visade sig att jag på min faders sida, d v s för Y-DNA tillhör Haplogrupp R1b1a2 (M269).
R1b har sitt ursprung öster om Kaspiska havet i trakterna av Turkmenistan för ca 20 000 år sedan.
R1b1a2 har sitt ursprung från de ryska stäpperna, de s k Yamna-herdarna. Det bildades för ca 13 300 år sedan och alla på den grenen har en gemensa anfader som levde för ca 6 500 år sedan, se vidare karta nedan.

Haplogroup_R1b

Ca 22 procent i Sverige är R1b och är starkt associerad med spridningen av indoeuropeiska språk.

Jag har även gjort testet Big-Y. Det visar sig där att jag tillhör R-BY68267 som är en undergrupp till R-U106. Min första träff via Big-Y var med en Amerikan P Nance som levde 1814-1892 i Virginia.

Mitt Y-DNA träd ser ut som följer:

Y-träd

P Nance och jag har alltså en gemensam anfader som levde för 2 600 år sedan, före vår tideräkning, troligen närmare. Var ursprunget är ifrån syns i nedanstående figur:

by68267

Senare har jag fått träff med en Tjekisk släkt, Frantisek och Ludek Habarta med anan Tomas Habarta född ca 1750.

Jag har endast en träff emot någon annan person via de vanliga Y-testern hos FTDNA och det är på stort avstånd.


På min moders sida, d v s för mt-DNA tillhör jag Haplogrupp U1a1. U1a1 går tillbaka mellan 6 700 och 15 600 år. Det förekommer i Kaukasien, ett område mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Det förekommer även i syd- och sydväst-asien.
Beträffande mt-DNA har jag ca 75 träffar, men alla långt tillbaka i tiden och ingen av personerna har jag kunna visa något släkskap med. En av träffarna är en exakt match både avseende HVR1, HVR2 Coding Regions.


Människans celler och DNA


Mycket om detta finns skrivet på nätet, bl a på wikis. En del beskrivningar är inte så lätta att förstå. Jag har försökt göra en kort sammanfattning av det mest intressanta ur ett släktforskningsperspektiv ( se vidare innehållsförteckningen).

Träffar emot andra personer


En del av träffarna går via min mor och andra via min far.


Jag har bl a haft kontakt med följande 14 andra forskare.


 • Birgit Sahlin, en syssling till mig. Vi har gemensamma anor från Ärentuna i Uppland (se vidare innehållsförteckningen)
 • Eva-Lisa Sjöberg i Borås. Vi har gemensamma anor från Finnerödja (se vidare innehållsförteckningen)
 • Marcus Boman. Vi har gemensamma anor från Sunne (se vidare innehållsförteckningen)
 • Anders Hahne i Norge. Vi har gemensamma anor från Hällefors (se vidare innehållsförteckningen Hällefors-träff 1)
 • Bo Tanem via Rolf Eriksson i Enskede. Vi har gemensamma anor från Hällefors (se vidare innehållsförteckningen Hällefors-träff 2)
 • Per Lindström. Vi har gemensamma anor från Hällefors (se vidare innehållsförteckningen Hällefors-träff 3)
 • Björn Söderberg, en pyssling till mig. Vi har gemensamma anor från Nyed (se vidare innehållsförteckningen Nyed-träff)
 • Tomas Larsson. Vi har gemensamma anor från Norra Råda (se vidare innehållsförteckningen Norra Råda-träff)
 • Tommy Jönsson, en brylling till mig. Vi har gemensamma anor från Nyed (se vidare innehållsförteckningen Nyed-träff 2)
 • Ewa-Marie Olsson, en pyssling till mig. Vi har gemensamma anor från Gräsö (se vidare innehållsförteckningen Gräsö-träff)
 • Sven-Erik Olsson. Vi har gemensamma anor från Norra Råda (se vidare innehållsförteckningen Norra Råda-träff 2)
 • Cecilia Löhr. Vi har gemensamma anor från Nås (se vidare innehållsförteckningen Nås-träff)
 • Sven Haglöf. Vi har gemensamma anor från Säfsnäs och Nås (se vidare innehållsförteckningen Säfsnäs-träff)
 • Anette Gundhus. Vi har gemensamma anor från Ljusnarsberg (se vidare innehållsförteckningen Ljusnarsberg-träff)
 • \

Vad som underlättar en analys av träffar emot andra som testat sig, är att de skapat anträd med namn, födelsedatum och födelseplats för sina anor. Födelseplats underlättar mycket i sökandet.


Mina autosoma-matchningar


Jag har fått en hel del matchningar på mina autosoma kromosomer 1 - 22.Jag har skapat en sida med mina matchningar som är över 14 cM. Visserligen sänder FT-DNA matchningar ända ner till 7 cM, men så korta måste ligga så långt tillbaka i tiden som till 1500- 1600-talet, eller i alla fall 10-11 generationer bort. Här är länken till mina matchningar för autosoma kromosomer 1 - 22, som öppnas i en egen sida.

En intressant kolumn är speciellt den kallad ICW. ICW betyder "in common with" och där visas delar som olika personer har gemensamt. Det kan betyda att om du hittar en person som du kan visa att du delar en ana med, så kan det ligga mycket nära att du även delar den anan med en annan person som är ICW.Mina mtDNA-matchningarJag har f n 47 träffarna som är exakta både avseende HVR1 och HVR2, men jag kan inte se något släktskap. Eftersom min äldsta ana på moderslinjen är född i slutet av 1600-talet, betyder det att mina släktingar som jag fått träff med och jag förmodligen är släkt på längre håll än så (d v s > 350 år tillbaka).En exakt träff för testet HVR1 och HVR2 Betyder i bästa fall (50%) en träff inom 28 generationer eller ca 700 år. I sämsta fall 52 generationer eller ca 1300 år.


På kartan nedan syns platsen för äldsta anorna, avseende de exakta matchningars anor i rött, och min äldsta ana i vitt.


mtDNA-karta

";