Hello World! Tillåt innehåll?

DNA-test


Jag har som många andra gjort ett DNA-test. Jag gjorde mitt hos Family Tree DNA.

Det visade sig att jag på min faders sida, d v s för Y-DNA tillhör Haplogrupp R1b1a2 (M269).
R1b har sitt ursprung öster om Kaspiska havet i trakterna av Turkmenistan för ca 20 000 år sedan.
R1b1a2 har sitt ursprung från de ryska stäpperna, de s k Yamna-herdarna. Det bildades för ca 13 300 år sedan och alla på den grenen har en gemensa anfader som levde för ca 6 400 år sedan, se vidare karta nedan.

Haplogroup_R1b)

Ca 22 procent i Sverige är R1b och är starkt associerad med spridningen av indoeuropeiska språk. Jag har inte fått någon träff emot någon annan person via FTDNA.

På min moders sida, d v s för mt-DNA tillhör jag Haplogrupp U1. U1 går tillbaka till ett stenåldersfolk som vandrade runt i Europa för 32 tusen år sedan. Annars verkar U1 mest förekomma i mellanöstern.


Människans celler och DNA


Mycket om detta finns skrivet på nätet, bl a på wikis. En del beskrivningar är inte så lätta att förstå. Jag har försökt göra en kort sammanfattning av det mest intressanta ur ett släktforskningsperspektiv ( se vidare innehållsförteckningen).

Träffar emot andra personer


En del av träffarna går via min mor och andra via min far.


Jag har hittills haft kontakt med 8 andra forskare.


  • Birgit Sahlin, en syssling till mig. Vi har gemensamma anor från Ärentuna i Uppland (se vidare innehållsförteckningen)
  • Eva-Lisa Sjöberg i Borås. Vi har gemensamma anor från Finnerödja (se vidare innehållsförteckningen)
  • Marcus Boman. Vi har gemensamma anor från Sunne (se vidare innehållsförteckningen)
  • Anders Hahne i Norge. Vi har gemensamma anor från Hällefors (se vidare innehållsförteckningen Hällefors-träff 1)
  • Bo Tanem via Rolf Eriksson i Enskede. Vi har gemensamma anor från Hällefors (se vidare innehållsförteckningen Hällefors-träff 2)
  • Per Lindström. Vi har gemensamma anor från Hällefors (se vidare innehållsförteckningen Hällefors-träff 3)
  • Björn Söderström, en pyssling till mig. Vi har gemensamma anor från Nyed (se vidare innehållsförteckningen Nyed-träff)
  • Tomas Larsson. Vi har gemensamma anor från Norra Råda (se vidare innehållsförteckningen Norra Råda-träff)

Vad som underlättar en analys av träffar emot andra som testat sig, är att de skapat anträd med namn, födelsedatum och födelseplats för sina anor. Födelseplats underlättar mycket i sökandet.


Mina autosoma-matchningar


Jag har fått en hel del matchningar på mina autosoma kromosomer 1 - 22.Jag har skapat en sida med mina matchningar som är över 14 cM. Visserligen sänder FT-DNA matchningar ända ner till 7 cM, men så korta måste ligga så långt tillbaka i tiden som till 1500- 1600-talet, eller i alla fall 10-11 generationer bort. Här är länken till mina matchningar för autosoma kromosomer 1 - 22, som öppnas i en egen sida.

En intressant kolumn är speciellt den kallad ICW. ICW betyder "in common with" och där visas delar som olika personer har gemensamt. Det kan betyda att om du hittar en person som du kan visa att du delar en ana med, så kan det ligga mycket nära att du även delar den anan med en annan person som är ICW.Mina mtDNA-matchningarJag har f n 42 träffarna som är exakta både avseende HVR1 och HVR2, men jag kan inte se något släktskap. Eftersom min äldsta ana på moderslinjen är född i slutet av 1600-talet, betyder det att mina släktingar som jag fått träff med och jag förmodligen är släkt på längre håll än så (d v s > 350 år tillbaka).En exakt träff för testet HVR1 och HVR2 Betyder i bästa fall (50%) en träff inom 28 generationer eller ca 700 år. I sämsta fall 52 generationer eller ca 1300 år.


På kartan nedan syns platsen för äldsta anorna, avseende de exakta matchningars anor i rött, och min äldsta ana i vitt.


mtDNA-karta

";