Personakt

MATS Jönsson Lankinen

Torpare. Blev högst 91 år.

Född:1590 Finland
Död:1681 Gränsjön, Hällefors (T) 1)
Begravd:1681-05-23 Hällefors (T) 1)

Familj med MÅRTENSDOTTER (- 1682)

Vigsel:

Barn:
NILS Matsson Lankinen (1624 - 1704)
ANDERS MATSSON (1655? - 1705)
OLOF MATSSON (1656? - 1732)
MARIT Matsdotter Lankinen (- (1705-11))
MATS Matsson Lankinen (- 1699)

Noteringar

Ur Per Jonssons avhandling: Uppges vara född i Finland. Släktens finska namn, Lankinen, finns belagt som "Langinen" i en tiondelängd från 1646. Namnet förekommer i dombok för Savolax 1563 och 1564 samt i en skattelängd för Rautalampi socken i norra Tavastland från1621.Finska språket talades i Hällefors socken allmänt långt in på sjuttonhundratalet." 1 "Omkr. 1600 upptogs Gränsjön och Norrälgen, och 1606 fanns på förra stället Per Finne och på det senare Erik Finne. ....... Av bergslagsfinnarna har flertalet kommit från dåvarande Rautalampi härad och trakten däromkring - dvs från Savolax och norra delen av Tavastland, och deras hemsocknar kan exempelvis vara Rautalampi, Wiitasaari, Laukas och Saarijärvi. Detta befästes ytterligare genom att seder och språk i dessa finska bygder känns igen i Bergslagens finnbygder. -- en finsk överste von Wright (1766-1811), som besökte Hälleforsbygden, ansåg att den finska som här talades var savolaxdialekt." 2 År 1646 fanns två finntorpare i Gränsjön, Mathes Jönsson-Lankinen och Måns Jacobsson.


Källor

1)DB 1681 Hällefors, AID: v53298.b65.s98