Personakt Antavla

NILS Matsson Lankinen

Finntorpare. Blev högst 80 år.

Far:MATS Jönsson Lankinen (1590 - 1681)
Mor:MÅRTENSDOTTER (- 1682)

Född:1624 Gränsjön, Hällefors (T) 1)
Död:1704 Gränsjön, Hällefors (T) 1)
Begravd:1704-05-15 Hällefors (T) 1)

Familj med MARIA GÖRANSDOTTER (1642 - 1709)

Vigsel:omkring 1672

Barn:
KARIN Nilsdotter Lankinen (1671 - 1741)
HINDRIK Nilsson Lankinen (1677 - 1753)
GÖRAN Nilsson Lankinen (1686 - 1764)

Noteringar

"Privilegier för 'det nya bergslaget' vid Hällefors utfärdades den 22 december 1685, vilket innebar, att silververket överlämnades åt ett bolag på 104 delar eller lotter. ...... och i privilegierna hette det: 'Ty är Hans Kongl. Maj:t i nåder benägen dem hela distrikten, som under Hälleforsen tillförne och allt till innevarande tid legat, samt ock den trakten som de skattlagda torpare uti Grythytte socken innehava och sig efter jordeboken till ungefär 217 daler silvermynts ränta bestiger under bergsfrälsefrihet att oppdraga.' Förutom själva distriktet med därå belägna oskattlagda hemman skulle som synes även skattlagda kronohemman läggas under verket, och den 26 februari 1686 utfärdade Kungl. Maj:t donationsbrev på dessa, som skulle få disponeras med bergsfrälserätt. Med sådan rätt förstås i allmänhet rätt att besitta kronohemman eller annan kronjord utan att till kronan utgöra åtskilliga av de räntor och utskylder som eljest åvilade jorden, men mot skyldighet att i stället fullgöra vissa skyldigheter med avseende på bergverket i fråga. ...... Åborna på de donerade hemmanen inom Grythyttan och Hällefors hade från denna tid att erlägga den årliga räntan till silververket i dagsverken, som bl a bestod i körslor och leveranser av kol och ved." "..... Åborna på de donerade finnhemmanen hade inte rätt att sälja kol annat än till verket, ...." "Jämföres förhållandena med 1640-talet, finner man, att dagsverksinsitutionen genom 1686 års donation knutit en viss grupp av skattebetalare, nämligen finnarna i Hällefors och Grythyttan, fast till silververket. Dessa hade tidigare utgjort huvudparten av skogsarbetarna, som mot betalning arbetat åt verket, men på grund av de betungande skattedagsverkena kunde de numera endast i ytterst ringa mån åta sig vanliga avlönade arbeten." Om De år 1686 till Silververket donerade hemmanen och Åbornas dagsverksskyldighet se vidare Ernst Ture Ström: Hällefors och Grytytte Berslag 1640-ca1700 s 200-219.


Källor

1)DB 1704 Hällefors, AID: v53299.b103