Påhittat

Laststöttor till skottkärra


Genom att bygga laststöttor till en skottkärra, blir det enkelt att lasta sly och transportera bort. Det fungerar på samma sätt som på en timmerbil. Det går att lasta ganska mycket utan att det trillar av något.

IMG_0423 (3334K)

Först gäller det att bara snickra ihop en ram som går runt kanten på skottkärran. Sedan fästes laststöttorna på ramen. För att ramen ska hållas på plats fästes två reglar på insidan, som vilar emot skottkärrans kanter. Se vidare bilden nedan.

IMG_0424 (3778K)

Om du behöver transportera riktigt långa träd, kan lastanordnigen byggas längre enligt skissen nedan.

Utbyggd (1100K)Lastlemmar till skottkärra


Genom att bygga lastlemmar till en skottkärra kan volymen ökas väsentligt, från exempelvis 90 - 350 liter. Det kan vara praktiskt för lastning av löv och gräsklipp bl a. Det går även att använda för lastning av snö om snön inte är för kompakt och tung.

Lemmar01 (6823K)

Principen är i utgångsläget densamma som för laststöttor, d v s en ram som går runt skottkärrans kanter (se ovan). Sedan fästs stöttor längst ut i all fyra hörnen, parvis så att de bildar ett "L" i varje hörn (se bilden nedan).

Lemmar01 (6823K)

Insidorna kläs med massonit. Alla sidor utom sidan framåt. Längst fram sätts istället en överliggare för all bl a stabilisera konstruktionen (se bild ovan).

Till sist kan en lös massonitbit kapas till och stoppas ner mellan överliggaren och stöttorna. Se bild nedan.

Lemmar02 (6279K)

Om den bakre plankan i ramen sätts lite snett inåt, går det bra att tippa skottkärran utan att lastlemmarna trillar av.

Lemmar03 (6089K)