Personakt

BENGT ANDERSSON

Född:omkring 1600

Familj med  

Vigsel:

Barn:
NILS BENGTSSON (1623? - 1702)
JON BENGTSSON (- >1681)
ÖNNER BENGTSSON (- 1692)

Noteringar

Bengt Andersson levde i Hultabo, Väsby (M) åtminstone mellan åren 1617-1651. Sonen NilsBengtsson övertog gården.

Omnämns som Bendt Andersen i Hultabo i Decimantboken 1651, ISBN 978-91-974863-4-7

Mtl 1638WermöllerBendt Anderßenn i Holtaboe aff denn Weiermölle paa HöigenaesAnnammit aff Niells Bendßon i holltaboa Städzmaahl aff den halffur part gaard ibm hans fader Bentt Anderßon till forne haffde i bruug och for hemman oploedKälla: Länsräkenskaperna 1646-1647Med tanke på sonens namn Önner, samt att brödrarna var förmyndare åt Ebbe Önnerssons barn, är det möjligt att Bengt Andersson var gift med en släktng till Ebbe/Önner släkten