Personakt

PEHR HAGSTRÖM

Frälsefogde.


Familj med STINA JANSDOTTER

Vigsel:

Barn:
MATTS HAGSTRÖM (1729 - 1800)

Noteringar

En frälsefogde var en stormans ställföreträdare eller förvaltare av en frälsegården. En gård som var skyldig att mot viss skattelättnad utrusta och hålla en soldat.Svenska stormän kallas i tidiga latinska källor nobiles. De tillhörde ätter med hög social ställning med gamla anor och i ätten ärftlig landegendom (odal). Ofta valdes lagsagans lagman ur sådan ätt. För deras tidiga härkomst finns inga (av historiker godtagna) belägg. Deras 'adelskap', ett begrepp som tillhör en senare tid, är inte grundat på ett (känt) formellt upptagande i en privilegierad grupp. De kallas därför uradel (ur- - som har funnits så länge man minns).